U wordt een dagje ouder, bent onlangs geopereerd of u heeft een beperking. Vanzelfsprekende handelingen zijn niet meer zo voor de hand liggend. Als u niet in staat bent om zichzelf te verzorgen of als de mensen in uw directe omgeving u hier niet voldoende mee kunnen helpen, biedt Good4Life de oplossing. Onze ervaren zorgverleners bieden een helpende hand, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Onder persoonlijke verzorging wordt onder andere verstaan:

  • Douchen, baden en toiletbezoek
  • Aan- en uitkleden (en het aan- en uittrekken van steunkousen)
  • In en uit bed gaan
  • Hulp bij het eten en drinken

Wanneer uw arts vaststelt dat zorg en behandeling niet meer gericht kan zijn op de genezing van een ziekte, maar op het verlichten van de klachten en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven spreken we van palliatieve zorg. Wij staan ervoor garant dat er goed wordt gezorgd voor iemand die te maken heeft met een chronische ziekte. Van Good4Life kunt u naast lichamelijke zorg ook bijzondere aandacht verwachten op psychisch en sociaal vlak. Hierbij houden wij rekening met uw persoonlijke opvattingen en levensovertuiging. Wij onderhouden goed contact met onze cliënten en betrekken de naasten bij de zorg om het onze cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Zorg met het hart, daar staan wij voor.

Palliatieve zorg in een hospice

Het is niet altijd mogelijk om thuis het leven te laten. In een dergelijk geval kan een hospice uitkomst bieden. Daar kunnen patiënten in een rustige omgeving hun laatste adem uitblazen. Het kan ook bedoeld zijn als tijdelijke opvang om mantelzorgers te ontlasten. Verblijf in een hospice is mogelijk bij een levensverwachting van minder dan drie maanden. Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) geeft een indicatie, dit is van belang voor de vergoeding van de zorg.

Netwerk Palliatieve Zorg

Good4Life speelt een actieve rol in het Netwerk Palliatieve Zorg, een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in verschillende regio’s. Meer informatie vindt u op www.netwerkpalliatievezorg.nl.

Vertrouwd bij u in de wijk

Onze mensen werken in vaste wijkteams. Wij streven ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde zorgverlener(s) wordt geholpen. Zij kennen u en u kent hen, dat is vertrouwd en gemakkelijk.

Kiest u voor persoonlijke zorg op maat van Good4Life of wilt u meer informatie over de aanvraagprocedure?


Neem vrijblijvend contact op