Begeleiding individueel


Door persoonlijke problemen en omstandigheden of door beperkingen, kunt u het gevoel hebben de controle op uw leven kwijt te zijn. Vaak wordt u geholpen door mensen in uw naaste omgeving, maar soms is er ook meer nodig. Good for Life kan u begeleiding bieden, hierbij kunt u denken aan het aanleren van nieuwe vaardigheden en het aanbrengen van structuur in uw leefsituatie. Begeleiding individueel richt zich op het motiveren, het stimuleren en het zoveel als mogelijk herwinnen van uw zelfstandigheid.

Kiest u voor persoonlijke zorg op maat van Good4Life of wilt u meer informatie over de aanvraagprocedure?


Neem vrijblijvend contact op