Zorg voor ongedocumenteerden

Wie geen Nederlandse verblijfstitel heeft en niet uit een EU-land komt, kan geen zorgverzekering afsluiten. Daarom zijn er speciale organisaties die vreemdelingen ondersteunen die medische zorg nodig hebben. Als een vreemdeling zorg nodig heeft, moet hij die zelf betalen. Stichting goodforlife is een gecontracteerde instelling– zowel voor de ZVW als WLZ – waarbij we vreemdelingenzorg leveren vanuit de wet langdurig zorg. Stichting goodforlife helpt onverzekerbare vreemdelingen die bij ons de mogelijkheid heeft op onze locaties kunnen verblijven om hun zorgvraag te behandelen.

Wat zijn onverzekerbare vreemdelingen?

De volgende personen vallen onder de categorie ‘onverzekerbare  vreemdeling’:

  • Personen die illegaal in Nederland verblijven.
  • Personen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend en dus in afwachting zijn van een verblijfsvergunning.
  • Personen die bezwaar/beroep hebben ingediend tegen een afwijzen de beslissing voor de aanvraag van een verblijfsvergunning.

Wat doet Stichting Goodforlife ?

Veel van onze cliënten hebben problemen met de (on)toegankelijkheid van medische zorg. Het is onze ervaring dat veel medici nog steeds onwetend zijn van het bestaan van vergoedingsregelingen of niet de moeite willen nemen zich er in te verdiepen. Ook schrikt men soms terug voor het extra papierwerk dat hulp aan een onverzekerde patiënt met zich mee zou brengen.

Stichting Goodforlife werkt nauw samen met regionale netwerken aan het optimaliseren van de zorg, en stimuleert onderzoek over de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg  voor onverzekerbare vreemdelingen.