Zorg voor ongedocumenteerden

In Nederland is het niet mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten als u geen Nederlandse verblijfstitel heeft. Er zijn gelukkig wel speciale organisaties die vreemdelingen ondersteunen wanneer zij medische zorg nodig hebben. 

Wie is niet gedocumenteerd?

Er zijn een aantal categorieën die onverzekerd zijn in Nederland:

  • Personen die illegaal in Nederland wonen.
  • Als iemand op een verblijfsvergunning wacht.
  • Wanneer iemand in hoger beroep is omdat zijn aanvraag op een verblijfsvergunning is afgewezen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Stichting Goodforlife is een gecontracteerde zorginstelling, dit geldt zowel voor de Zorgverzekeringswet als de Wet langdurige zorg. Vanuit die laatste wet bieden wij zorg aan vreemdelingen en begeleiden wij ze in het proces. Het is namelijk erg lastig voor iemand die niet goed de Nederlandse taal spreekt, erachter te komen welke zorg hij of zij vergoed krijgt. 

Wij richten ons hierop omdat wij merken dat veel medici hier onwetend over zijn of simpelweg niet de moeite willen nemen. Door samen te werken met regionale netwerken proberen wij de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg te verbeteren voor vreemdelingen. 

Wilt u meer te weten komen over ongedocumteerden zorg? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.