Huisartsen, transferverpleegkundigen en andere verwijzers zijn belangrijk voor de cliënten van Stichting Good4Life. Immers, met elkaar vormen we de zorgketen in de provincie Utrecht. Een goede samenwerking en 'elkaar weten te vinden' is daarbij essentieel en in het belang van onze cliënten. Om het voor u gemakkelijk te maken hebben we specifieke informatie voor verwijzers apart ondergebracht op onze website.


Spoedaanvragen thuiszorg

Voor spoedaanvragen neemt u direct contact op met ons op telefoonnummer 030 - 2656540. Buiten kantoortijden kunt u bellen met 085 485 8361. U kunt uiteraard ook een e-mail sturen naar info@goodforlife.nl.

Stichting Good4Life als samenwerkingspartner

Stichting Good4Life wil de beste zorg voor haar cliënten en zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de ketenzorg voor onze cliënt te versterken.

Deeltijdbehandeling Psychiatrie

Depressie is een ziekte die bij allochtone ouderen veel vaker voorkomt dan bij autochtone ouderen. Maar liefst 32,9 % van de oudere Marokkanen en 66,2 % van de oudere Turken (55+) kampt met depressieverschijnselen waarvoor behandeling wellicht noodzakelijk is. Met name een slechte fysieke gezondheid en armoede dragen bij aan het vaak voorkomen van depressieklachten bij allochtone ouderen. Stichting Good4Life wil samen met haar ketenpartners onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een deeltijdbehandeling psychiatrie op te zetten.

Kiest u voor persoonlijke zorg op maat van Good4Life of wilt u meer informatie over de aanvraagprocedure?


Neem vrijblijvend contact op