Insluitingscriteria
Om zorg te ontvangen van Good for Life is een geldige indicatiebesluit nodig. Good for Life levert hulp aan cliënten met een lichamelijke of verstandelijke beperking en cliënten met een psychische achtergrond die wensen zorg te ontvangen in de vorm van persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke verzorging en begeleiding individueel.

Echter, Good for Life sluit mensen met complexe problematiek, zoals hieronder beschreven, uit van zorg. Dit omdat Good for Life adequate en goede zorg bij deze groep mensen niet kan garanderen.

Algemene uitsluitingscriteria
Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven zijn cliënten waar sprake is van:

  • Wegloopgedrag,
  • Vertonen van suïcidaal gedrag,
  • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,
  • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig/bedreigend zijn voor het personeel
  • Die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving
  • Verpleegtechnische handelingen waar wij op moment van aanmelding onvoldoende bevoegde/bekwame personeel voor in dienst hebben.
  • Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wvggz (Wet verplichte ggz).
  • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Er zijn diverse ketenpartners in de wijk die zorg kunnen leveren bij cliënten met deze achtergronden. Wij verwijzen de client naar onze ketenpartners in de wijk zodat ze op de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben