Dit is zorg die wij bieden aan mensen die in hun laatste levensfase zitten doordat zij ongeneeslijk ziek zijn. Een cliënt heeft dan op verschillende fronten hulp nodig en wij faciliteren dat door middel van Palliatieve zorg.

Het doel van Palliatieve Zorg

Een patiënt zijn leven zo aangenaam mogelijk te maken, dat is ons doel en tegelijkertijd ons drijfveer. U kunt denken aan fysieke maar ook aan psychische ondersteuning. Op spiritueel vlak zullen onze zorgverleners gelijk zijn met de verzorgende, hierdoor krijgt een patiënt ook op dat gebied meer comfort en rust.

Door dit te realiseren, hopen wij dat een patiënt zich beter kan focussen op de dingen die hij nog graag in zijn laatste levensfase wil doen.

Belangrijke onderdelen

Om u een beter beeld te geven van deze zorg, hebben wij een aantal belangrijke punten genoteerd, deze zijn onderdeel van de taken die onze zorgverleners in de Palliatieve zorg uitvoeren:

  • Alle symptomen in kaart brengen.
  • Fysiek en psychische zorg verlenen.
  • Huishoudelijke taken verrichten.
  • Persoonlijke verzorging onderhouden van een patiënt.
  • Anticiperen op toekomstige klachten.
  • Wanneer mogelijk, de wensen en behoeften van een patiënt vooropstellen.
  • Zorgafspraken maken, zodat voor iedereen alles duidelijk is.
  • Een steunpilaar zijn voor de patiënt en zijn naasten.
  • De vrijheid van een patiënt centraal houden.

Islamitische zorgverleners

De Islam staat centraal in het leven van een patiënt, daar dient bij het verzorgen altijd rekening mee gehouden te worden. Wij doen dat door zorgverleners te bieden met dezelfde geloofsovertuiging. Op die manier is er een betere klik en zal er altijd maximale begrip zijn in de wensen van een patiënt. Daarnaast kijken we ook naar een persoon zijn culturele achtergrond en proberen wij altijd ervoor te zorgen zorgverleners te bieden met dezelfde afkomst. Zo kunnen wij Palliatieve zorgverleners van Marokkaanse, Turkse en Somalische kom af aanbieden.

Geen terminale zorg

Terminale zorg is de zorg die wij bieden wanneer iemand nog enkele maanden te leven heeft. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld kanker die in zoverre staat is uitgezaaid, dat een patiënt nog maar enkele maanden te leven heeft. Palliatieve zorg wordt aangeboden aan patiënten die een verder vooruitzicht hebben, soms kan een persoon namelijk nog jaren door leven met zijn ziekte. De zorg die we dan bieden is vaak minder intensief en het heeft dan ook een andere vorm dan bij terminale zorg.

Wat is palliatieve sedatie?

Dat is een manier om een patiënt zijn pijn te verzachten door middel van medicatie. Iemand kan namelijk zoveel pijn hebben, dat zijn leven belijden niet of nauwelijks gaat. Wanneer de patiënt nog beslissingen kan maken, laten we de keuze altijd bij hem en zullen we dat nooit tegen ze wil in doen. Daarnaast is het een medische behandeling die alleen door een arts wordt gedaan. Na de sedatie is er ook altijd een zorgverlener nodig om de patiënt bij te staan en palliatieve zorg te verlenen. Hij is na de sedatie namelijk erg slaperig en kan zelfs in een diepe slaap vallen. De arts en de zorgverlener zal altijd duidelijk uitleggen wat er gaat gebeuren tijdens een sedatie, hierdoor zal niemand ervan schrikken.

Zijn er nog dingen onduidelijk voor u? Schroom u dan niet contact met ons op te nemen.