Kwaliteit

Niet tevreden?

Om het beste uit de zorg te halen, waarborgen wij de kwaliteit die we leveren. Dat doen we door middel van het HKZ-keurmerk.

HKZ-Keurmerk

Dit keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg en is een middel om diezelfde kwaliteit hoog te houden. Het staat dan ook voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, met dit keurmerk kunt u ervan uitgaan dat de zorg die we bieden in orde is en altijd zo zal zijn. Dat komt omdat we als zorginstelling hierop gecontroleerd worden door onafhankelijke toezichthouders. Krijgt u zorg met een instelling waarmee we samenwerken? Ook dan zal er kwaliteit zijn in de zorg, want ook zij worden hierop gecontroleerd.

Kwalitatieve zorg

Om u een beter beeld te geven over de kwaliteit, hebben wij kenmerken gekoppeld aan de zorg die we bieden:

  • Afgestemd op de behoefte van een patiënt als individu.
  • Gebaseerd op wetenschappelijke kennis die up-to-date is.
  • Handelingen die nuttig zijn voor een patiënt.
  • Geen verspilling of overconsumptie.
  • Efficiëntie bij de overschakeling van diagnose naar behandeling en vervolgens nazorg.
  • Voorzorgmaatregelen die voorkomen dat een patiënt meer letsel krijgt.

Dit zijn belangrijke kenmerken waarmee de zorg die we leveren kwalitatief in orde is. Kwalitatieve zorg is dan ook een dienst waarmee we streven naar de beste gezondheid die voor een patiënt haalbaar is.

We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Stichting Good4Life en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij Stichting Good4Life dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met het team en/of teamleiding. Een gesprek kan vaak al veel oplossen. Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris.)

Stichting Good4Life heeft een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar. U kunt haar (Mevrouw L. de Boon) bereiken via het volgende mailadres: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch via het volgende nummer: 06-48 44 55 38 U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenreglement

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. U kunt dit opvragen bij de klachtenfunctionaris. Ook is het te vinden op onze website.

Kiest u voor persoonlijke zorg op maat van Good4Life of wilt u meer informatie over de aanvraagprocedure?


Neem vrijblijvend contact op