In principe kan een kind dezelfde psychische problemen krijgen als dat volwassenen krijgen, echter is de behandeling daarvan wel anders. Zij staan namelijk anders in het leven en hebben daar een ander beeld van. Vandaar dat de zorg valt onder jeugdzorg en daar vertellen wij u graag meer over.

Een jeugdhulpverlener

Als eerste is het belangrijk dat alles goed in kaart wordt gebracht, wat heeft uw kind, waar komt het vandaan en hoe gaat het met zijn of haar naasten? Dat zijn allemaal vragen die een jeugdhulpverlener zichzelf zal afvragen. Een onderdeel dat daarmee te maken heeft, is opvoeding. Er zal worden bekeken hoe u daar op de juiste manier in ondersteund kunt worden. Dat doen we met hulp van lokale instellingen, scholen en jeugdzorginstanties.

Ambulante hulp

Dit is de hulp die geboden wordt wanneer een kind niet op korte termijn kan genezen van zijn psychische problemen. Door middel van een behandelplan bent u goed op de hoogte welke zorg uw kind in de toekomst gaat krijgen. In sommige gevallen kan uw kind thuis niet de zorg krijgen dat hij of zij verdient, samen gaan we dan in gesprek en bekijken we of dit in een instelling mogelijk is.

Uw culturele achtergrond is belangrijk

Het kind zijn identiteit is verbonden met zijn culture achtergrond, vandaar dat dit altijd meegenomen dient te worden in de hulp die verleent gaat worden. Wij doen dit door een jeugdhulpverlener te kiezen met dezelfde culturele achtergrond. Ook op religieus vlak kunt u ervan uitgaan dat we jeugdhulpverleners in dienst hebben die daarop aansluiten. Wij hebben zelfs gerenommeerde geestelijke verzorger die voor uw gezin klaarstaan, zij kunnen u helpen met belangrijke vraagstukken en u zo van meer rust voorzien. Wellicht vraagt u zich af van welke afkomst onze zorgverleners zijn, u kunt onder andere denken aan Arabisch, Berbers, Somalisch en Turks.

De jeugdhulp

Een jeugdhulpverlener zal eerst in contact komen met het kind, hij is tenslotte degene die psychische problemen heeft. Na verschillende gesprekken te hebben gevoerd, lukt het de jeugdhulpverlener om de situatie te observeren en zodoende alles in kaart te brengen. Als alles in kaart is gebracht, zal het advies en begeleiding kunnen plaatsvinden. Mocht het een lastige case zijn, dan wordt er altijd met instanties overlegt om te bekijken wat er dient te gebeuren. Als ouder zal u tijdens het gehele proces nooit buitenspel staan, alles zal met u besproken worden zodat er geen misverstanden zijn. Daarnaast wordt er een jeugdbehandelplan opgesteld, daarin staat vermeld welke zorg uw kind in de toekomst zal krijgen. U kunt dus altijd terugvallen op dat plan en daardoor een beter overzicht hebben.

Wat u van een jeugdhulpverlener kan verwachten

Er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn bij jeugdhulpverlening en die u ook zeker kan verwachten bij ons:

  • De situatie analyseren en met een oplossing komen
  • Opvoeding in goede banen begeleiden door middel van hulp en advies
  • Ondersteuning die in harmonie is met uw cultuur en religie
  • Veiligheid creëren voor het hele gezin

Zo krijgt u een jeugdhulpverlener toegewezen

U kunt op verschillende manieren dit realiseren, meestal gaat dat via de huisarts. Hij weet namelijk de situatie van uw kind en zal daarop zijn doorverwijzing baseren. Het is ook mogelijk om dit bij een medisch specialist te doen of een gecertificeerde instelling.