Dementie is een ziekte waarbij het belangrijk is dat de patiënt goed verzorgd wordt, dit is de taak van onze casemanagers. Door hun opleiding als verpleegkundige of sociaal werker weten ze hoe ze patiënten op de juiste manier moeten behandelen. Dat is natuurlijk niet alles, ze zijn gespecialiseerd in het verzorgen van mensen met dementie. Daarnaast zijn wij een grote voorstander van persoonsgerichte zorg en vandaar dat wij aangesloten zijn bij het Dementie Netwerk Nederland (DNN).

Wat is dementie?

Dementie is een hersenziekte waar een persoon informatie niet of minder goed meer kan verwerken. Mensen met dementie hebben niet allemaal dezelfde ziekte, er zijn namelijk meer dan 50 verschillende vormen van dementie. De meesten zullen Alzheimer kennen en dat komt omdat dit het meest voorkomt in Nederland (270.000 mensen in 2016).

Wat zijn de symptomen?

Doordat de hersenen van een patiënt niet of nauwelijks informatie verwerken, krijgen zij last van geheugenverlies. Het is afhankelijk van de ernst hoe iemand daarop zal reageren, een patiënt kan bijvoorbeeld nieuwe personen en dingen minder goed onthouden. In een erger geval kan een persoon zelfs mensen die hij langer kent niet meer herkennen.

Naast het vergeten zijn er ook andere symptomen veelvoorkomend bij dementie:

Moeite om complexere handelingen uit te voeren (apraxie)

Iemand kan als hobby bijvoorbeeld breien, maar met dementie daarmee moeite hebben. U kunt ook denken aan het moeite hebben met het plannen en organiseren van een bijeenkomst.

Buiten verdwalen

Iedereen raakt weleens de weg kwijt, maar het is wel abnormaal als dit gebeurt wanneer u eventjes boodschappen gaat doen. Mensen met dementie kunnen hier last van hebben, daarnaast is het ook mogelijk dat een patiënt niet goed meer weet welke dag, seizoen of jaar het is.

Taalproblemen

Niet alleen de namen van mensen kan iemand met dementie vergeten, soms kan het ook zo zijn dat een persoon met dementie woorden niet meer weet of niet meer een zin goed kan opbouwen. Dat kan ertoe leiden dat iemand met dementie midden in het gesprek even de kluts kwijt is en niet verder kan. Tijdens het schrijven kan dit probleem zich ook voordoen bij mensen met dementie.

Spullen niet meer kunnen vinden

Een portemonnee die ineens in de koelkast is terechtgekomen en u of uw naaste weet niet hoe die daar is gekomen. Dat is één van de vervelende symptomen waar mensen van dementie last van hebben.

Dingen niet goed meer kunnen beoordelen

Keuzes maken voor iemand met dementie kan soms erg lastig zijn, dat komt omdat hij of zij de situatie niet goed meer kan inschatten. Met al die reclame om ons heen kan dit tot vervelende situaties zorgen, u kunt bijvoorbeeld denken aan aankopen wat een persoon met dementie heeft gedaan die helemaal niet nodig zijn.

Weinig tot geen sociale activiteiten meer doen

Dat iemand dementie heeft, betekent niet dat diegene niet door heeft wat er allemaal gebeurt met hem of haar. Vandaar dat een persoon met dementie sneller faalangst kan krijgen, hierdoor vermijdt hij of zij sociale activiteiten om falen te voorkomen.

Veranderd gedrag of karakter

Stemmingswisselingen, verward, achterdochtig, depressief en angstig zijn gedragingen die voor kunnen komen bij iemand met dementie. Dat komt omdat dementie op psychologisch vlak veel met een persoon doet.

Onrustig

Personen met dementie komen vaak ook erg onrustig over, hij of zij kan steeds bezig zijn met opruimen, iets zoeken of gewoonweg heen en weer lopen. Een bijkomend gevolg is dat een persoon met dementie hierdoor slaapproblemen krijgt.

Niet goed kunnen kijken

Een ander symptoom is het niet goed kunnen zien, daar komen ook andere symptomen bij kijken die daarmee te maken hebben. U kunt denken aan niet goed kunnen lezen, afstanden inschatten en kleuren herkennen. Aan de ogen ligt het niet, het is de hersens die dat niet goed verwerken.

Bron: www.dementie.nl

Dit is wat wij voor u kunnen betekenen

Laten we beginnen met het belangrijkste en dat is de zorg. Onze casemanagers zijn er om het leven van mensen met dementie te vergemakkelijken. Hij of zij zal met u in gesprek gaan en bekijken welke zorg er nodig is. Daarnaast zal er uitleg gegeven worden over dementie en zult u hierdoor beter begrijpen hoe u ermee kunt omgaan.

Wij begrijpen ook heel goed dat wanneer er dementie is geconstateerd, u door een zware periode gaat. Daarom zijn onze casemanagers er ook voor u om steun bij te zoeken of het nou gaat om u als patiënt of als naaste. U krijgt trouwens één vaste casemanager, dit is belangrijk voor de geestelijke gezondheid van een persoon met dementie en zodat er een vertrouwensband wordt opgebouwd.

Verder met uw leven

Dementie is zo ingrijpend dat zonder professionele hulp uw leven bijna stilstaat, wij zijn er om uw leven weer opgang te krijgen en dat u weer kan genieten van het leven. Een casemanager gaat samen met u doelen opstellen, bekijken welke obstakels er zijn en samen een plan van aanpak opstellen. Het heeft namelijk alleen een negatief effect op u als u de dingen die u vroeger leuk vond om te doen, niet meer doet omdat u dementie heeft. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde hobby’s die u graag deed of vrienden die u graag zag. Op die manier voorkomen we dat u in een depressie valt, wat de situatie alleen maar erger zal maken.

De toekomst

Het lijkt soms een nare gedachte om met dementie over de toekomst na te denken en dat begrijpen we goed. Maar het is noodzakelijk om daarnaar te kijken, samen zullen we bespreken wat u wenst dat er in de toekomst gaat gebeuren. Op die manier begrijpen we wat u wilt en kunnen we ons best doen om uw wensen te vervullen. Daar hoort ook een wilsverklaring en levenstestament bij, u geeft daar onder andere in aan welke persoon u onvoorwaardelijk vertrouwd om uw wensen te behartigen.

Als uw toekomstplannen op papier staan, heeft u een goed overzicht en kunt u er altijd van uitgaan dat wij daarnaar zullen streven.

Een zorgleefplan

Hierin staan de afspraken vermeld die betrekking hebben op de zorg dat u wenst te krijgen en de afspraken die hierin zijn gemaakt. Wanneer we het niet aan u kunnen vragen, is het meteen duidelijk wat uw wensen zijn en zal er nooit verwarring zijn in de zorg die we u moeten bieden. Er staan ook andere punten in die belangrijk zijn, denk bijvoorbeeld aan uw persoonlijke gewoonten, hoe u wilt leven en uw geloofsbelijdenis. Met een zorgleefplan kunt u overal naartoe, denk bijvoorbeeld aan een bezoek bij de arts of hulpverlener. Iedereen is dan volledig op de hoogte welke zorg ze aan u dienen te bieden.

Migranten

Wij focussen ons op een cultuur sensitieve aanpak als het gaat om het behandelen van dementie bij migranten. Hiermee willen we zo min mogelijk verandering laten plaatsvinden in het leven van een patiënt met een niet-Nederlandse achtergrond. Om dit te realiseren kiezen we voor een casemanager met dezelfde culturele achtergrond, hij kan zich dan veel beter anticiperen op de behoeftes van onze client. Wij hebben casemanagers beschikbaar met verschillende nationaliteiten, u kunt onder andere denken aan Marokkaanse, Turkse en Somalische zorgverleners.